studie a návrhy staveb
projekty staveb (rodinné a bytové
domy, občanské stavby, průmyslové
stavby)
návrhy a projekty interiérů
modernizace bytů
návrhy venkovních prostorů včetně
zahrad
inženýrská činnost pro územní
i stavební řízení (zajištění územního
rozhodnutí a stavebního povolení)
autorský dozor během realizace
stavby
přístavba Domova důchodců
v Černožicích, studie
rekonstrukce rodinného domu v Hradci
Králové, detail fasády