KK ATELIER je architektonická kancelář ing. arch. Zdeňka Karáska, která se zabývá projektováním staveb nebo jejich částí. Projektovou dokumentaci ve všech fázích zpracovává v kooperaci s profesními projektanty. Nabízí své služby od návrhů řešení přes zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost k vydání stavebního povolení až po dohled nad realizací stavebního díla. Podle vašich požadavků navrhne i řešení vnitřních prostorů domů (interiérů) a venkovních úprav.
KK 
        ATELIER - architektonická kancelář - netfirmy.czArchitekti - netfirmy.cz